Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im J. Altkorna

"Informacja w świecie cyfrowym"

Aktualności

Informacja a innowacja . Sprawozdanie z II Konferencji: Informacja w świecie cyfrowym
2009-04-29 12:47:24 (3) Kategoria: Blog

Zadaniem uczelni jest wykształcić kompetentnych, elastycznych w działaniu i podejmowaniu decyzji ludzi, dla których wykorzystywanie technologii informatycznych i informacyjnych stanie się rutyną dnia codziennego. Zadaniem biblioteki akademickiej jest wspieranie tych działań poprzez przekształcenie infrastruktury własnej w kierunku tworzenia zaawansowanych technologicznie centrów informacji multimedialnej.Wizje coraz bardziej nowoczesnej i zinformatyzowanej Polski to – jak chcemy wierzyć – melodia niedalekiej przyszłości. Czy jednak tak jest? Odpowiedzi na pytanie o stan polskiego społeczeństwa informacyjnego i innowacyjność projektów wykorzystujących najważniejszy jego aspekt – informację, szukano w trakcie II Konferencji Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja, która odbyła się 16 marca 2009 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W trakcie konferencji prelegenci zaprezentowali wizerunek polskiego społeczeństwa informacyjnego w oparciu o fakty i statystyki.

Krzysztof Komorowski, związany z Instytutem Sobieskiego w Warszawie w wystąpieniu  Opór przed zmianą. Społeczne bariery informatyzacji, wskazał na przyczyny zapóźnień Polski w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, widząc je raczej w obszarze społecznego oporu przed szybkim wdrażaniem innowacji technologicznych niż ograniczeniem dostępu do technologii.Edwin Bendyk, publicysta „Polityki”, w referacie Społeczeństwo wiedzy : Raport z pola walki, omówił warunki stworzenia w naszym kraju społeczeństwa wiedzy. Konkludując  dobrobyt = wiedza = demokracja, a społeczeństwo wiedzy to społeczeństwo oparte na innowacjach. Próbą podsumowania dotychczasowych rozważań był referat Społeczeństwo informacyjne w Polsce – teraźniejszość i przyszłość  wygłoszony przez Karola Nowaczyka, pracownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Poznaniu. Autor sformułował tezę, że Polska wykorzystując unijne dotacje jest w stanie przejść z końca na szczyt listy państw dobrze wykorzystujących technologie internetowe. Sukces gwarantują kompetentni, dobrze wyszkoleni ludzie. W kolejnym wystąpieniu pt.:  Zintegrowany dostęp do otwartych, rozproszonych cyfrowych zasobów naukowych - rozwiązania europejskie, specjalista  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - Marcin Mielnicki omówił  proces porządkowania rozproszonych naukowych zasobów Internetu zarówno w kontekście rozwiązań polskich, jak i projektów europejskich. Pierwszą turę obrad zakończyła Marzanna Chmielarska, dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prezentacją autorskiego projektu pracowników Biblioteki Głównej WSB,  portalu
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl. Portal w zamierzeniu autorów ma odsyłać do pełnowartościowych publikacji naukowych i dydaktycznych rozproszonych w Internecie i przez to nie wykorzystywanych. Drugą turę obrad zainaugurował wykład SI w procesach przepływu i porządkowania informacji wygłoszony przez Pawła Buchwalda, pracownika dydaktycznego Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykład traktował o współczesnych możliwościach wykorzystania Sztucznej Inteligencji (SI). Problematyka porządkowania informacji indywidualnej, którą każdy pracownik wytwarza i przechowuje była tematem wystąpienia  pt.: Zarządzanie informacją indywidualną w środowisku organizacyjnej informacji cyfrowej.  Dr hab. Katarzyna Materska, dyrektor ds. bibliotecznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy bardzo interesująco  potraktowała problem nadmiaru informacji indywidualnej w organizacji. Kolejna prelegentka – dr Sabina Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego - bardzo szczegółowo scharakteryzowała  zawód brokera informacji. Dodatkowo zaprezentowała niezbędny warsztat i metodykę pracy każdego brokera i specjalisty informacji naukowej.Dr  Stanisław Skórka, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wnikliwie określił obowiązki architekta informacji. Wskazał praktyczne zastosowanie tego nie rozpowszechnionego w Polsce zawodu. Wykazał związki pomiędzy dobrze rozplanowaną informacją znajdującą się na stronie www biblioteki lub też stronie  katalogu internetowego biblioteki, a dobrą komunikacją pomiędzy biblioteką a czytelnikami.

Pokłosiem konferencji będzie wydana już wkrótce publikacja. Mamy nadzieję, że wywoła tyle samo dyskusji i ożywienia, co prezentowane na konferencji wystąpienia.


Po konferencji
2009-04-29 12:40:13 (2) Kategoria: Blog

Długi oddech pokonferencyjny, ale czas przerwać milczenie. Co prawda „szaleństwa” ciąg dalszy bo WSB przeżywa kolejny Festiwal Nauki, ale już jest czas na delektowanie się wczesną wiosną. Z konferencji jesteśmy zadowoleni. Dziękujemy za wszystkie sygnały aprobaty. Frekwencja nas mile zaskoczyła. Zwłaszcza ta z najodleglejszych zakątków Polski. Mam wrażenie, że istnieje ogromne zainteresowanie przestrzenią cyfrową dla informacji. Uczymy się z niej korzystać i mówić o niej, dzielić się jej bezmiarem. Tymczasem czeka nas mała przebudowa naszej strony. W piątek spotkanie z Grzegorzem. Oczywiście chodzi o jej sprawniejsze działanie i większą wszechstronność


Początek
2009-04-29 12:39:06 (1) Kategoria: Blog

3 marca 2008 r., na oczach kilkuset, kilkuset, nie przesadzam, uczestników konferencji „Informacja w świecie cyfrowym” projekt nasz zacznie oficjalne, „sieciowe” życie. Przygotowywany z ogromnym dynamizmem i zaangażowaniem uruchomił w zespole pracowników biblioteki WSB nowe energie i potencjał, momentami twórcze szaleństwo. Przede wszystkim częścią zespołu stał się Grzegorz Zagrobelny. Młody, jeszcze kształcący się informatyk…, ale ten profesjonalny interfejs strony to jego dzieło. Dobry duch naszego przedsięwzięcia. Dzięki Grzegorz. Czymże bylibyśmy bez działu IT. W ogóle by nas nie było. Piotrze Różycki, na Twoje ręce dzięki dla całego zespołu. Najprzyjemniejszą chwilą dla organizatora jest moment, w którym pomysł spotkania wokół zaproponowanego tematu staje się interesujący dla wielu, z całej Polski. Bardzo dziękuję za zainteresowanie licząc, że zechcą Państwo towarzyszyć nam w dalszych planach i realizacjach związanych z tematem „Informacja w świecie cyfrowym”, a nawet, ośmielam się mieć nadzieję, współtworzyć zaproponowaną przestrzeń refleksji . Do zobaczenia w poniedziałek 3 marca w Audytorium Maximum WSB. Start godzina 10.00


Strona: 1 2 3 4 5

Kontakt

Kontakt

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

Edukator

PRACOWNICY BIBLIOTEKI
mgr Marzanna Chmielarska Wyślij e-mail (032) 295-93-57
mgr Marlena Borowska Wyślij e-mail (032) 295-93-58
mgr Anna Suchecka
Wyslij e-mail
(032) 295-93 -56
mgr Marta Bednarczyk Wyślij e-mail (032) 295-93-56
mgr Ewa Marek
Wyślij e-mail
(032) 295-93-56
Paula Puszczewicz  Wyślij e-mail
(032) 295-93-58

 

Kontakt GG (jeśli masz jakieś pytania)
Copyright © 2008-2019 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej