Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im J. Altkorna

"Informacja w świecie cyfrowym"

Aktualności

Informacja a innowacja . Sprawozdanie z II Konferencji: Informacja w świecie cyfrowym
2009-04-29 12:47:24 (3) Kategoria: Blog

Zadaniem uczelni jest wykształcić kompetentnych, elastycznych w działaniu i podejmowaniu decyzji ludzi, dla których wykorzystywanie technologii informatycznych i informacyjnych stanie się rutyną dnia codziennego. Zadaniem biblioteki akademickiej jest wspieranie tych działań poprzez przekształcenie infrastruktury własnej w kierunku tworzenia zaawansowanych technologicznie centrów informacji multimedialnej.Wizje coraz bardziej nowoczesnej i zinformatyzowanej Polski to – jak chcemy wierzyć – melodia niedalekiej przyszłości. Czy jednak tak jest? Odpowiedzi na pytanie o stan polskiego społeczeństwa informacyjnego i innowacyjność projektów wykorzystujących najważniejszy jego aspekt – informację, szukano w trakcie II Konferencji Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja, która odbyła się 16 marca 2009 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W trakcie konferencji prelegenci zaprezentowali wizerunek polskiego społeczeństwa informacyjnego w oparciu o fakty i statystyki.

Krzysztof Komorowski, związany z Instytutem Sobieskiego w Warszawie w wystąpieniu  Opór przed zmianą. Społeczne bariery informatyzacji, wskazał na przyczyny zapóźnień Polski w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, widząc je raczej w obszarze społecznego oporu przed szybkim wdrażaniem innowacji technologicznych niż ograniczeniem dostępu do technologii.Edwin Bendyk, publicysta „Polityki”, w referacie Społeczeństwo wiedzy : Raport z pola walki, omówił warunki stworzenia w naszym kraju społeczeństwa wiedzy. Konkludując  dobrobyt = wiedza = demokracja, a społeczeństwo wiedzy to społeczeństwo oparte na innowacjach. Próbą podsumowania dotychczasowych rozważań był referat Społeczeństwo informacyjne w Polsce – teraźniejszość i przyszłość  wygłoszony przez Karola Nowaczyka, pracownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Poznaniu. Autor sformułował tezę, że Polska wykorzystując unijne dotacje jest w stanie przejść z końca na szczyt listy państw dobrze wykorzystujących technologie internetowe. Sukces gwarantują kompetentni, dobrze wyszkoleni ludzie. W kolejnym wystąpieniu pt.:  Zintegrowany dostęp do otwartych, rozproszonych cyfrowych zasobów naukowych - rozwiązania europejskie, specjalista  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - Marcin Mielnicki omówił  proces porządkowania rozproszonych naukowych zasobów Internetu zarówno w kontekście rozwiązań polskich, jak i projektów europejskich. Pierwszą turę obrad zakończyła Marzanna Chmielarska, dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prezentacją autorskiego projektu pracowników Biblioteki Głównej WSB,  portalu
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl. Portal w zamierzeniu autorów ma odsyłać do pełnowartościowych publikacji naukowych i dydaktycznych rozproszonych w Internecie i przez to nie wykorzystywanych. Drugą turę obrad zainaugurował wykład SI w procesach przepływu i porządkowania informacji wygłoszony przez Pawła Buchwalda, pracownika dydaktycznego Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykład traktował o współczesnych możliwościach wykorzystania Sztucznej Inteligencji (SI). Problematyka porządkowania informacji indywidualnej, którą każdy pracownik wytwarza i przechowuje była tematem wystąpienia  pt.: Zarządzanie informacją indywidualną w środowisku organizacyjnej informacji cyfrowej.  Dr hab. Katarzyna Materska, dyrektor ds. bibliotecznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy bardzo interesująco  potraktowała problem nadmiaru informacji indywidualnej w organizacji. Kolejna prelegentka – dr Sabina Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego - bardzo szczegółowo scharakteryzowała  zawód brokera informacji. Dodatkowo zaprezentowała niezbędny warsztat i metodykę pracy każdego brokera i specjalisty informacji naukowej.Dr  Stanisław Skórka, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wnikliwie określił obowiązki architekta informacji. Wskazał praktyczne zastosowanie tego nie rozpowszechnionego w Polsce zawodu. Wykazał związki pomiędzy dobrze rozplanowaną informacją znajdującą się na stronie www biblioteki lub też stronie  katalogu internetowego biblioteki, a dobrą komunikacją pomiędzy biblioteką a czytelnikami.

Pokłosiem konferencji będzie wydana już wkrótce publikacja. Mamy nadzieję, że wywoła tyle samo dyskusji i ożywienia, co prezentowane na konferencji wystąpienia.


Po konferencji
2009-04-29 12:40:13 (2) Kategoria: Blog

Długi oddech pokonferencyjny, ale czas przerwać milczenie. Co prawda „szaleństwa” ciąg dalszy bo WSB przeżywa kolejny Festiwal Nauki, ale już jest czas na delektowanie się wczesną wiosną. Z konferencji jesteśmy zadowoleni. Dziękujemy za wszystkie sygnały aprobaty. Frekwencja nas mile zaskoczyła. Zwłaszcza ta z najodleglejszych zakątków Polski. Mam wrażenie, że istnieje ogromne zainteresowanie przestrzenią cyfrową dla informacji. Uczymy się z niej korzystać i mówić o niej, dzielić się jej bezmiarem. Tymczasem czeka nas mała przebudowa naszej strony. W piątek spotkanie z Grzegorzem. Oczywiście chodzi o jej sprawniejsze działanie i większą wszechstronność


Początek
2009-04-29 12:39:06 (1) Kategoria: Blog

3 marca 2008 r., na oczach kilkuset, kilkuset, nie przesadzam, uczestników konferencji „Informacja w świecie cyfrowym” projekt nasz zacznie oficjalne, „sieciowe” życie. Przygotowywany z ogromnym dynamizmem i zaangażowaniem uruchomił w zespole pracowników biblioteki WSB nowe energie i potencjał, momentami twórcze szaleństwo. Przede wszystkim częścią zespołu stał się Grzegorz Zagrobelny. Młody, jeszcze kształcący się informatyk…, ale ten profesjonalny interfejs strony to jego dzieło. Dobry duch naszego przedsięwzięcia. Dzięki Grzegorz. Czymże bylibyśmy bez działu IT. W ogóle by nas nie było. Piotrze Różycki, na Twoje ręce dzięki dla całego zespołu. Najprzyjemniejszą chwilą dla organizatora jest moment, w którym pomysł spotkania wokół zaproponowanego tematu staje się interesujący dla wielu, z całej Polski. Bardzo dziękuję za zainteresowanie licząc, że zechcą Państwo towarzyszyć nam w dalszych planach i realizacjach związanych z tematem „Informacja w świecie cyfrowym”, a nawet, ośmielam się mieć nadzieję, współtworzyć zaproponowaną przestrzeń refleksji . Do zobaczenia w poniedziałek 3 marca w Audytorium Maximum WSB. Start godzina 10.00


Strona: 1 2 3 4 5

Porządek konferencji

Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

zaprasza na


V Ogólnopolską Konferencję Naukową

Informacja w świecie cyfrowym.

Technologia - Zarządzanie - Edukacja.

Dąbrowa Górnicza, 7-8.03.2013 r.


Przewodnicząca Rady Programowej: dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Skład rady Programowej:

prof. nadzw. UW dr hab. Katarzyna Materska - Uniwersytet Warszawski.Instytut Informacji

Naukowej i Studiów Bibliologicznych

prof. dr hab. Marek Lisiński -  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra Zarządzania 

dr hab. Anna Tokarska - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i

Informacji Naukowej 

dr Renata Frączek  - Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

dr Danuta Morańska -Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.Centrum Nowoczesnych Metod i

Technologii Edukacyjnych.

dr Maciej Rostański - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra Informatyki.

dr Paweł Buchwald - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra Informatyki.

mgr Marzanna Chmielarska - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Góniczej. Biblioteka Główna im.

prof. J. Altkorna.

 

PROGRAM KONFERENCJI:


DZIEŃ PIERWSZY  (czwartek) 07.03.2013


9.15 - 9.35       dr hab. Diana Pietruch-Reizes - Instytut Informacja Naukowej
                      i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
                      Zarządzanie Internetem. Dostępność, otwartość, przejrzystość
                      i bezpieczeństwo.

9.35 - 9.55      prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik - Centrum Nauki i Biblioteka
                     Akademicka Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
                     Ku potrzebie informacji - zaistnieć w społeczeństwie - potrzebą współczesnego
                     człowieka.

10.00 - 10.20  dr Maciej Rostański - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
                     Internet wszystkich rzeczy. W kierunku Big Data?

10.20 - 10.40  dr Paweł Buchwald - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
                     Nowoczesne interfejsy HMI.

10.40 - 11.00 mgr Marzanna Chmielarska - Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej,
Zarządzanie informacją poprzez wizualizację.

11.00 - 11.20 dr Radosław Molenda - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą.

11.20 - 11.40 HADATAP - wystąpienie sponsora

11.40 - 12.00 Prezentacja RFID w bibliotece

12.15 - 12.45 Przerwa obiadowa

12.50 - 13.10 dr Katarzyna Borawska - Kalbarczyk - Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Pokolenie sieci w obliczu zalewu informacyjnego problemy i próby
rozwiązań edukacyjnych.

13.10 - 13.30 mgr Małgorzata Caban - Uniwersytet Śląski,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Warsztat pracy nowoczesnego naukowca.

13.30 - 14.00 Prezentacja bazy EMIS, Municipium - Anna Zapart

14.00 - 14.20 mgr Danuta Szewczyk-Kłos -
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego,
Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej
do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie Bazy Pedagog.

14.20 - 14.35 Przerwa kawowa

14.35 - 14.55 mgr Marlena Borowska- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Polskie repozytoria dziedzinowe.

14.55 - 15.15 dr Aleksandra Dziak- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Wybrane narzędzia TI w badaniach humanistycznych.

15.15.-15.45 Podsumowanie pierwszego dnia obrad

Zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
.
19.00 Uroczysta kolacja w POGORIA residence

 

DZIEŃ DRUGI (piątek) 08.03.2013


9.00 Inauguracja drugiego dnia Konferencji

I cz. obrad
(moderator: mgr Marzanna Chmielarska, dr Piotr Kulas)

9.05-9.25 prof. UP dr hab. Hanna Batorowska,
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego,
Znaczenie wyboru koncepcji information literacy dla racjonalnego
funkcjonowania w środowisku cyfrowym.

9.25-9.45 prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej.
Społeczne i edukacyjne konsekwencje cyfrowej rewolucji.

9.45-9.55 mgr Marta Bednarczyk, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Informacja w świecie cyfrowym.

9.55- 10.10 dr Aneta Drabek, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ARIANTA - wszechstronne źródło informacji o polskich czasopismach.

10.10 - 10.30 Marcin Kapczyński,
Platforma Web of Science - wsparcie dla nauki w Polsce i na świecie.

10.30 - 10.50 mgr Marcin Pędich, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,
Program i metody nauczania Technologii Informacyjnej na przykładzie
studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Filologii Polskiej
na Uniwersytecie w Białymstoku.

10.50 -11.00 Przerwa kawowa


II cz. Obrad
(moderator: mgr Marlena Borowska, dr Piotr Kulas)

11.10 - 11.30 mgr Urszula Cieraszewska, Biblioteka Główna Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie,
Co nowego w ekonomii...sprawdź BazEkon.

11.30 - 11.50 dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Edukacja informacyjna studentów kierunków technicznych.
Czy tylko szkolenie biblioteczne.

11.50 - 12.10 mgr Dorota Buzdygan, Biblioteka Politechniki Krakowskiej,
Baza danych BazTech - historia, twórcy, zasoby.

12.10 - 12.30 mgr Elżbieta Sroka, Uniwersytet Śląski
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Nawigacja do otwartych zasobów edukacyjnych w bibliotekach cyfrowych

12.30 - 12.50 Wolters Kluwer, prezentacja bazy

12.50 - 13.10 mgr Katarzyna Trojańczyk, Uniwersytet Śląski,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Otwarte kursy e-learningowe w Polsce. Analiza i ocena
narzędzi szkoleń zdalnych.

13.10-13.30 dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Ukryte edukacyjne zasoby Internetu.

13.30-13.50 mgr Agnieszka Niewiara, Uniwersytet Śląski Wydział
Pedagogii i Psychologii
Współczesna edukacja w kontekście wyzwań
technologii informacyjnych.

13.50-14.00 Podsumowanie konferencji. Pożegnanie gości.

 

 

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:

1. Tworzenie i przetwarzanie informacji.

2. Innowacje w technologii informacyjnej.

3. Zarządzanie informacją.

4. Edukacja informacyjna.

 

Koszty uczestnictwa:

400 zł. - obejmuje uczestnictwo wraz z wystąpieniem w sesji referatowej lub posterowej,

materiały konferencyjne, catering. 

280 zł. - obejmuje uczestnictwo bez wystąpienia, materiały konferencyjne, catering.

Terminy:

31.01.2013 r. - termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodem wpłaty i abstraktem

(minimum 1000 znaków, zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji szablonem )

 

Uwaga:

Rada Programowa Konferencji zastrzega sobie, w oparciu o abstrakty, prawo do ostatecznej decyzji

o zakwalifikowaniu tekstu do wygłoszenia w sesji referatowej lub posterowej.

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji książkowej w oparciu o teksty artykułów

pierwotnie wygłoszonych.

Uwaga: Warunkiem opublikowania artykułu, jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów.

 

Artykuł winien mieć objętość: minimum 20 tyś. znaków - maksimum 25 tyś. znaków i być zgodny

z podanym wzorem.

Formularze należy przesyłać drogą mailową na adres: informacjacyfrowa@wsb.edu.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy (WORD)

Szablon abstraktu (WORD)

Szablon referatu (WORD)

 

MAPA DOJAZDU DO WSB


Wyświetl większą mapę

 

 


Osoba do kontaktu:

mgr Anna Suchecka

tel.: 32 295 93 56

 

 

 

 

 

 


 


 

Copyright © 2008-2019 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej