Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im J. Altkorna

"Informacja w świecie cyfrowym"

Aktualności

Nowy rok czas zacząć
2009-10-06 17:38:55 (9) Kategoria: blog

Nowy rok akademicki chcielibyśmy powitać wraz z nowymi \"nabytkami\". Kolekcja Repozytorium linków powiększyła się o wybrane artykuły czasopism Nauka i Academia wydawanych przez Polską Akademię Nauk.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania!


Nowe linki w repozytorium
2009-09-16 14:28:35 (8) Kategoria: blog

Już za chwilę, tuż, tuż nowy rok akademicki. Mamy nadzieję, że wszystkim piszącym prace dyplomowe lub uczącym się do poprawkowych egzaminów przydadzą się nowo dodane pozycje w repozytorum linków.
Tym razem jest to pakiet publikacji poświęconych polityce oraz stosunkom międzynarodowym i wewnętrznym państw afrykańskich czy południowoamerykańskich. Dodatkowo kilka prac poświęconych turystyce i problemom aglomeracji.

Polecamy!


Nowy skrypty Profesora Władysława Sabeli
2009-09-04 15:08:54 (7) Kategoria: Blog

Wszystkich studentów mających zajęcia z Profesorem Władysławem Sabelą informujemy że w dziale \"Publikacje\" naszego serwisu, umieściliśmy jego najnowsze skrypty z przedmiotów Zarządzania Produkcją i Zarządzania Procesami. Zapraszamy do korzystania.


Strona: 1 2 3 4 5

Porządek konferencji

Biblioteka Główna im. prof. J. Altkorna
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

zaprasza na


V Ogólnopolską Konferencję Naukową

Informacja w świecie cyfrowym.

Technologia - Zarządzanie - Edukacja.

Dąbrowa Górnicza, 7-8.03.2013 r.


Przewodnicząca Rady Programowej: dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Skład rady Programowej:

prof. nadzw. UW dr hab. Katarzyna Materska - Uniwersytet Warszawski.Instytut Informacji

Naukowej i Studiów Bibliologicznych

prof. dr hab. Marek Lisiński -  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra Zarządzania 

dr hab. Anna Tokarska - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i

Informacji Naukowej 

dr Renata Frączek  - Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

dr Danuta Morańska -Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.Centrum Nowoczesnych Metod i

Technologii Edukacyjnych.

dr Maciej Rostański - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra Informatyki.

dr Paweł Buchwald - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra Informatyki.

mgr Marzanna Chmielarska - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Góniczej. Biblioteka Główna im.

prof. J. Altkorna.

 

PROGRAM KONFERENCJI:


DZIEŃ PIERWSZY  (czwartek) 07.03.2013


9.15 - 9.35       dr hab. Diana Pietruch-Reizes - Instytut Informacja Naukowej
                      i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
                      Zarządzanie Internetem. Dostępność, otwartość, przejrzystość
                      i bezpieczeństwo.

9.35 - 9.55      prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik - Centrum Nauki i Biblioteka
                     Akademicka Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
                     Ku potrzebie informacji - zaistnieć w społeczeństwie - potrzebą współczesnego
                     człowieka.

10.00 - 10.20  dr Maciej Rostański - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
                     Internet wszystkich rzeczy. W kierunku Big Data?

10.20 - 10.40  dr Paweł Buchwald - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
                     Nowoczesne interfejsy HMI.

10.40 - 11.00 mgr Marzanna Chmielarska - Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej,
Zarządzanie informacją poprzez wizualizację.

11.00 - 11.20 dr Radosław Molenda - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą.

11.20 - 11.40 HADATAP - wystąpienie sponsora

11.40 - 12.00 Prezentacja RFID w bibliotece

12.15 - 12.45 Przerwa obiadowa

12.50 - 13.10 dr Katarzyna Borawska - Kalbarczyk - Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Pokolenie sieci w obliczu zalewu informacyjnego problemy i próby
rozwiązań edukacyjnych.

13.10 - 13.30 mgr Małgorzata Caban - Uniwersytet Śląski,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Warsztat pracy nowoczesnego naukowca.

13.30 - 14.00 Prezentacja bazy EMIS, Municipium - Anna Zapart

14.00 - 14.20 mgr Danuta Szewczyk-Kłos -
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego,
Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej
do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie Bazy Pedagog.

14.20 - 14.35 Przerwa kawowa

14.35 - 14.55 mgr Marlena Borowska- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Polskie repozytoria dziedzinowe.

14.55 - 15.15 dr Aleksandra Dziak- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Wybrane narzędzia TI w badaniach humanistycznych.

15.15.-15.45 Podsumowanie pierwszego dnia obrad

Zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
.
19.00 Uroczysta kolacja w POGORIA residence

 

DZIEŃ DRUGI (piątek) 08.03.2013


9.00 Inauguracja drugiego dnia Konferencji

I cz. obrad
(moderator: mgr Marzanna Chmielarska, dr Piotr Kulas)

9.05-9.25 prof. UP dr hab. Hanna Batorowska,
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego,
Znaczenie wyboru koncepcji information literacy dla racjonalnego
funkcjonowania w środowisku cyfrowym.

9.25-9.45 prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej.
Społeczne i edukacyjne konsekwencje cyfrowej rewolucji.

9.45-9.55 mgr Marta Bednarczyk, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Informacja w świecie cyfrowym.

9.55- 10.10 dr Aneta Drabek, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ARIANTA - wszechstronne źródło informacji o polskich czasopismach.

10.10 - 10.30 Marcin Kapczyński,
Platforma Web of Science - wsparcie dla nauki w Polsce i na świecie.

10.30 - 10.50 mgr Marcin Pędich, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,
Program i metody nauczania Technologii Informacyjnej na przykładzie
studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Filologii Polskiej
na Uniwersytecie w Białymstoku.

10.50 -11.00 Przerwa kawowa


II cz. Obrad
(moderator: mgr Marlena Borowska, dr Piotr Kulas)

11.10 - 11.30 mgr Urszula Cieraszewska, Biblioteka Główna Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie,
Co nowego w ekonomii...sprawdź BazEkon.

11.30 - 11.50 dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Edukacja informacyjna studentów kierunków technicznych.
Czy tylko szkolenie biblioteczne.

11.50 - 12.10 mgr Dorota Buzdygan, Biblioteka Politechniki Krakowskiej,
Baza danych BazTech - historia, twórcy, zasoby.

12.10 - 12.30 mgr Elżbieta Sroka, Uniwersytet Śląski
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Nawigacja do otwartych zasobów edukacyjnych w bibliotekach cyfrowych

12.30 - 12.50 Wolters Kluwer, prezentacja bazy

12.50 - 13.10 mgr Katarzyna Trojańczyk, Uniwersytet Śląski,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Otwarte kursy e-learningowe w Polsce. Analiza i ocena
narzędzi szkoleń zdalnych.

13.10-13.30 dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Ukryte edukacyjne zasoby Internetu.

13.30-13.50 mgr Agnieszka Niewiara, Uniwersytet Śląski Wydział
Pedagogii i Psychologii
Współczesna edukacja w kontekście wyzwań
technologii informacyjnych.

13.50-14.00 Podsumowanie konferencji. Pożegnanie gości.

 

 

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:

1. Tworzenie i przetwarzanie informacji.

2. Innowacje w technologii informacyjnej.

3. Zarządzanie informacją.

4. Edukacja informacyjna.

 

Koszty uczestnictwa:

400 zł. - obejmuje uczestnictwo wraz z wystąpieniem w sesji referatowej lub posterowej,

materiały konferencyjne, catering. 

280 zł. - obejmuje uczestnictwo bez wystąpienia, materiały konferencyjne, catering.

Terminy:

31.01.2013 r. - termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodem wpłaty i abstraktem

(minimum 1000 znaków, zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji szablonem )

 

Uwaga:

Rada Programowa Konferencji zastrzega sobie, w oparciu o abstrakty, prawo do ostatecznej decyzji

o zakwalifikowaniu tekstu do wygłoszenia w sesji referatowej lub posterowej.

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji książkowej w oparciu o teksty artykułów

pierwotnie wygłoszonych.

Uwaga: Warunkiem opublikowania artykułu, jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów.

 

Artykuł winien mieć objętość: minimum 20 tyś. znaków - maksimum 25 tyś. znaków i być zgodny

z podanym wzorem.

Formularze należy przesyłać drogą mailową na adres: informacjacyfrowa@wsb.edu.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy (WORD)

Szablon abstraktu (WORD)

Szablon referatu (WORD)

 

MAPA DOJAZDU DO WSB


Wyświetl większą mapę

 

 


Osoba do kontaktu:

mgr Anna Suchecka

tel.: 32 295 93 56

 

 

 

 

 

 


 


 

Copyright © 2008-2019 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej