Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im J. Altkorna

"Informacja w świecie cyfrowym"

Aktualności

Informacja a innowacja . Sprawozdanie z II Konferencji: Informacja w świecie cyfrowym
2009-04-29 12:47:24 (3) Kategoria: Blog

Zadaniem uczelni jest wykształcić kompetentnych, elastycznych w działaniu i podejmowaniu decyzji ludzi, dla których wykorzystywanie technologii informatycznych i informacyjnych stanie się rutyną dnia codziennego. Zadaniem biblioteki akademickiej jest wspieranie tych działań poprzez przekształcenie infrastruktury własnej w kierunku tworzenia zaawansowanych technologicznie centrów informacji multimedialnej.Wizje coraz bardziej nowoczesnej i zinformatyzowanej Polski to – jak chcemy wierzyć – melodia niedalekiej przyszłości. Czy jednak tak jest? Odpowiedzi na pytanie o stan polskiego społeczeństwa informacyjnego i innowacyjność projektów wykorzystujących najważniejszy jego aspekt – informację, szukano w trakcie II Konferencji Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja, która odbyła się 16 marca 2009 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W trakcie konferencji prelegenci zaprezentowali wizerunek polskiego społeczeństwa informacyjnego w oparciu o fakty i statystyki.

Krzysztof Komorowski, związany z Instytutem Sobieskiego w Warszawie w wystąpieniu  Opór przed zmianą. Społeczne bariery informatyzacji, wskazał na przyczyny zapóźnień Polski w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, widząc je raczej w obszarze społecznego oporu przed szybkim wdrażaniem innowacji technologicznych niż ograniczeniem dostępu do technologii.Edwin Bendyk, publicysta „Polityki”, w referacie Społeczeństwo wiedzy : Raport z pola walki, omówił warunki stworzenia w naszym kraju społeczeństwa wiedzy. Konkludując  dobrobyt = wiedza = demokracja, a społeczeństwo wiedzy to społeczeństwo oparte na innowacjach. Próbą podsumowania dotychczasowych rozważań był referat Społeczeństwo informacyjne w Polsce – teraźniejszość i przyszłość  wygłoszony przez Karola Nowaczyka, pracownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Poznaniu. Autor sformułował tezę, że Polska wykorzystując unijne dotacje jest w stanie przejść z końca na szczyt listy państw dobrze wykorzystujących technologie internetowe. Sukces gwarantują kompetentni, dobrze wyszkoleni ludzie. W kolejnym wystąpieniu pt.:  Zintegrowany dostęp do otwartych, rozproszonych cyfrowych zasobów naukowych - rozwiązania europejskie, specjalista  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - Marcin Mielnicki omówił  proces porządkowania rozproszonych naukowych zasobów Internetu zarówno w kontekście rozwiązań polskich, jak i projektów europejskich. Pierwszą turę obrad zakończyła Marzanna Chmielarska, dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prezentacją autorskiego projektu pracowników Biblioteki Głównej WSB,  portalu
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl. Portal w zamierzeniu autorów ma odsyłać do pełnowartościowych publikacji naukowych i dydaktycznych rozproszonych w Internecie i przez to nie wykorzystywanych. Drugą turę obrad zainaugurował wykład SI w procesach przepływu i porządkowania informacji wygłoszony przez Pawła Buchwalda, pracownika dydaktycznego Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykład traktował o współczesnych możliwościach wykorzystania Sztucznej Inteligencji (SI). Problematyka porządkowania informacji indywidualnej, którą każdy pracownik wytwarza i przechowuje była tematem wystąpienia  pt.: Zarządzanie informacją indywidualną w środowisku organizacyjnej informacji cyfrowej.  Dr hab. Katarzyna Materska, dyrektor ds. bibliotecznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy bardzo interesująco  potraktowała problem nadmiaru informacji indywidualnej w organizacji. Kolejna prelegentka – dr Sabina Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego - bardzo szczegółowo scharakteryzowała  zawód brokera informacji. Dodatkowo zaprezentowała niezbędny warsztat i metodykę pracy każdego brokera i specjalisty informacji naukowej.Dr  Stanisław Skórka, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wnikliwie określił obowiązki architekta informacji. Wskazał praktyczne zastosowanie tego nie rozpowszechnionego w Polsce zawodu. Wykazał związki pomiędzy dobrze rozplanowaną informacją znajdującą się na stronie www biblioteki lub też stronie  katalogu internetowego biblioteki, a dobrą komunikacją pomiędzy biblioteką a czytelnikami.

Pokłosiem konferencji będzie wydana już wkrótce publikacja. Mamy nadzieję, że wywoła tyle samo dyskusji i ożywienia, co prezentowane na konferencji wystąpienia.


Po konferencji
2009-04-29 12:40:13 (2) Kategoria: Blog

Długi oddech pokonferencyjny, ale czas przerwać milczenie. Co prawda „szaleństwa” ciąg dalszy bo WSB przeżywa kolejny Festiwal Nauki, ale już jest czas na delektowanie się wczesną wiosną. Z konferencji jesteśmy zadowoleni. Dziękujemy za wszystkie sygnały aprobaty. Frekwencja nas mile zaskoczyła. Zwłaszcza ta z najodleglejszych zakątków Polski. Mam wrażenie, że istnieje ogromne zainteresowanie przestrzenią cyfrową dla informacji. Uczymy się z niej korzystać i mówić o niej, dzielić się jej bezmiarem. Tymczasem czeka nas mała przebudowa naszej strony. W piątek spotkanie z Grzegorzem. Oczywiście chodzi o jej sprawniejsze działanie i większą wszechstronność


Początek
2009-04-29 12:39:06 (1) Kategoria: Blog

3 marca 2008 r., na oczach kilkuset, kilkuset, nie przesadzam, uczestników konferencji „Informacja w świecie cyfrowym” projekt nasz zacznie oficjalne, „sieciowe” życie. Przygotowywany z ogromnym dynamizmem i zaangażowaniem uruchomił w zespole pracowników biblioteki WSB nowe energie i potencjał, momentami twórcze szaleństwo. Przede wszystkim częścią zespołu stał się Grzegorz Zagrobelny. Młody, jeszcze kształcący się informatyk…, ale ten profesjonalny interfejs strony to jego dzieło. Dobry duch naszego przedsięwzięcia. Dzięki Grzegorz. Czymże bylibyśmy bez działu IT. W ogóle by nas nie było. Piotrze Różycki, na Twoje ręce dzięki dla całego zespołu. Najprzyjemniejszą chwilą dla organizatora jest moment, w którym pomysł spotkania wokół zaproponowanego tematu staje się interesujący dla wielu, z całej Polski. Bardzo dziękuję za zainteresowanie licząc, że zechcą Państwo towarzyszyć nam w dalszych planach i realizacjach związanych z tematem „Informacja w świecie cyfrowym”, a nawet, ośmielam się mieć nadzieję, współtworzyć zaproponowaną przestrzeń refleksji . Do zobaczenia w poniedziałek 3 marca w Audytorium Maximum WSB. Start godzina 10.00


Strona: 1 2 3 4 5

Poprzednie konferencje

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe pt.:

 

Informacja w świecie cyfrowym

Cyfrowy zasób dla nauki.

 

23 kwietnia 2012 r.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Audytorium Maximum

 

 

Seminarium jest kontynuacją rozpoczętego w 2008 roku przedsięwzięcia mającego na celu przybliżenie zagadnień informacji naukowej  w przestrzeni  cyfrowej.

9.30 Rejestracja uczestników.

10.00 Inauguracja seminarium, wystąpienie Pani Rektor Z. Dacko-Pikiewicz.

10.15 prof. Bogdan Zeler, Literatura Internetu. Kompetencje użytkowników sieci w czasach
           nowych mediów.

10.35 Wystąpienie sponsora CZYTELNIA IBUK

10.45 mgr Joanna Dziak, Edukacja informacyjna idea i praktyka na polskim gruncie
           bibliotekarskim.

11.05 mgr Marzanna Chmielarska, Edukacja informacyjna z wykorzystaniem cyfrowych
           zasobów.

11.30 Prezentacja baz: Municipium i EMIS - wystąpienie sponsora FIRMA EUROMONEY POLSKA

11.55 Wystąpienie sponsora FIRMA HADATAP

12.10 PRZERWA OBIADOWA

13.20 NIESPODZIANKA

13.30 dr Grzegorz Czapnik, Polskie książki online w świetle potrzeb użytkowników biblioteki
           naukowej.

13.50 dr Arkadiusz Pulikowski, Polskie czasopisma naukowe w Internecie.

14.20 mgr Małgorzata Caban, Polskie i zagraniczne inicjatywy na rzecz otwartej nauki.

14.40 mgr Marlena Borowska, Polskie bazy bibliograficzne i pełnotekstowe w praktyce 
           informacyjnej bibliotekarzy.

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację uczestnictwa e-mailem na adres:

biblioteka@wsb.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

(032) 295-93-56

Sponsorzy spotkania:

  Firma specjalizująca się w usprawnianiu procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych z zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym technik automatycznej, zdalnej identyfikacji osób, przedmiotów i towarów (RFID).

   Dostawca serwisów biznesowych EMIS i Municipium. Serwisy udostępniają raporty i analizy polskich spółek, jak również są bazą pełnych tekstów artykułów z polskich czasopism ( Computerworld, Gazeta Bankowa, Miedia i Marketing), a także roczników GUS w wersji elektronicznej.

   Elektroniczna czytelnia książek tworzona przez Wydawnictwo PWN.

   Wydawnictwo i zarazem twórca licznych serwisów elektronicznych.

 

Mapa dojazdu do Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 


 Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

Informacja w świecie cyfrowym :

Informacja a innowacja.

 

16 marca 2009 roku

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Audytorium Maximum

 

 

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętego w 2008 roku przedsięwzięcia mającego na celu przybliżenie zagadnień informacji naukowej w przestrzeni cyfrowej.

 

W tej edycji spotkania innowacja w zakresie informacji i jej przepływu stanie się przedmiotem zainteresowania.

Spróbujemy również zobaczyć przestrzeń cyfrową jako platformę dla innowacji, dzięki której świat zmienia jakość.

Konferencja skierowana jest do środowiska bibliotekarskiego, studentów i wszystkich zainteresowanych przestrzenią cyfrową informacji.

Koszt udziału w konferencji 50 zł.

Termin zgłaszania uczestnictwa 12 marca 2009 r.

 

Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja. Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem referatu zapraszamy do zapoznania się z obszarami programowymi publikacji.

Obszary tematyczne:

1. Społeczny aspekt cyfryzacji świata.

2. Przestrzeń cyfrowa platformą dla innowacji.

3. Zarządzanie informacją cyfrową w zakresie biznesu, nauki, edukacji i rozrywki.


Opłata za udział w publikacji 150 zł.

Termin zgłaszania uczestnictwa 12 marca 2009 r.
Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję
„Informacja w świecie cyfrowym”
organizowaną w ramach cyklicznych spotkań (XIII)
Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP okręgu śląskiego.

Forum odbędzie się w dniu 3 marca 2008 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Konferencja inauguruje cykl spotkań mających na celu przybliżenie zagadnień informacji w kontekście świata cyfrowego.

Obszary tematyczne:

  • Zarysowana zostanie przestrzeń dla szeroko rozumianej informacji naukowej wynikającej z wolności informacyjnej i technologicznej.
  • Przedmiotem szczególnej analizy będzie zjawisko wolnej kultury i jej przejawów w postaci projektów Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
  • Omówiony zostanie aspekt budowania świadomości informacyjnej w przestrzeni cyfrowej poprzez narzędzia społecznikowskiej działalności internetowej i wykorzystanie ich w nauce i edukacji.
  • Zaprezentowany zostanie materiał składający się na warsztat pracy bibliotekarza i naukowca w przestrzeni cyfrowej.

Konferencja jest bezpłatna.
Skierowana jest do środowiska bibliotekarskiego, studentów i wszystkich zainteresowanych przestrzenią cyfrową informacji .

Zgłoszenia udziału w konferencji : mborowska@wsb.edu.pl , także telefonicznie pod numerami:
032 295 93 56, 032 295 93 57


Szczegółowe informacje : http://www.wsb.edu.pl/uczelnia.php?dla_studentow/Konferencja

Informacja w świecie cyfrowym
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
3.03.2008 r.

Program konferencji

10.00 Inauguracja konferencji
prof. Andrzej Grzywak, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
10.15 prof. Tomasz Goban-Klas, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rwący nurt informacji.
10.40 Jakub Szprot, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy.
11.00 Paweł Drozd, Stowarzyszenie Wikimedia Polska
Wikipedia i projekty pokrewne, jako próba urzeczywistnienia wolnego dostępu do wiedzy.
11.20 Artur Fijałkowski, Stowarzyszenie Wikimedia Polska
Techniczne aspekty Wikipedii.
11.40 Marzanna Chmielarska, Dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu
Prezentacja projektu "Informacja w świecie cyfrowym".
12.00-12.30 Przerwa
12.30 Agnieszka Koszowska, Biblioteka Śląska w Katowicach
Informacja w społecznościowym Internecie - narzędzia, źródła, twórcy.
12.50 dr Sabina Cisek, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej.
13.10 dr Aneta Drabek, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Śląska Biblioteka Cyfrowa
Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej
13.30 Zakończenie konferencji
Copyright © 2008-2018 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej